สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสาร/กิจกรรม

  • สมอ.เข้าตรวจประเมิน TIC ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 อ่านทั้งหมด...
  • ทำบุญ บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ สาขาปทุมธานี อ่านทั้งหมด...
  • TIC ร่วมกับ SIEMENS จัดงานสัมมนาที่ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง Engineering Efficency with TIA Portal อ่านทั้งหมด...
  • ประกาศผลผู้โชคดีกิจกรรม TIC ส่งความรัก อ่านทั้งหมด...
  • TIC ได้ลงนามเซ็นสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ากลุ่ม FA และกลุ่ม MC กับบริษัท ซีเมนส์ จำกัด อ่านทั้งหมด...
  • TIC ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ชุมชนกระทุ่มเสือปลา 14 ม.ค.60 อ่านทั้งหมด...