เซนเซอร์/อุปกรณ์ตรวจจับ/สวิตช์ลำแสงแบบม่านลำแสง - www.tic.co.th